Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

[dis]connect mirror
[dis]connect mirror
[dis]connect mirror

[dis]connect

Frankfurt, Tyskland
april 2018

Den tyske formgivaren och konstnären Philipp Fürhofer använde GiantMirror från ShowTex för att förvandla rotundan i Schirn Kunsthalle i Frankfurt till ett effektfullt, illusoriskt utrymme för konstverket [dis]connect.

Tak av GiantMirror

Två runda GiantMirror-tak monterades, det ena ovanför det andra, i jämnhöjd med byggnadens övre våningsplan. Genom att anpassa ljuset kunde konstnären sedan skapa två olika rumsliga tillstånd och fullständigt förändra stämningen i rotundan!

Förändring av ljuset – förändring av rummet

När golvet lystes upp liknande den lägre, halvtransparenta spegelfolien ett fantastiskt undertak som återspeglade allt nedanför och gav intryck av ett minskat utrymme. När ljuset flyttades till den övre delen av rotundan blev den nedre spegeln plötsligt helt transparent, och besökarna kunde beundra den runda byggnadskonstruktionen ovanför.

En oändlig spegelbild

Genom att variera belysningen av de två speglarna kunde Fürhofer lätt utmana åskådarnas verklighetsuppfattning. Men ännu mer imponerade blev de när de gick genom korridorerna mellan speglarna. De upprepade reflektionerna i de båda lätta spegeltaken skapade en synbart oändlig återspegling av byggnaden och förflyttade besökarna till ett gränsland mellan fantasi och verklighet.

Credlist Projekt

Designer: 
Philipp Fürhofer