Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

Standarder för flamsäkerhet

Köpguide Textil, Senaste nytt
Flame retardant fabrics

Draperier och eventtyger för publika miljöer som teatrar och mässhallar måste enligt gällande förordningar möta vissa standardkrav på att vara flamsäkra. Standarder och certifieringskrav varierar internationellt och regionalt. För att säkerställa högsta möjliga nivå av säkerhet för kunder världen över, utför ShowTex en rad olika standardtest för flamsäkerhet för allt material.

 


 

En översikt över flamsäkra standarder

 • I Europa och Australien så är den franska, tyska och brittiska standarden mest accepterad, men den europeiska standarden EN 13773 blir allt mer vedertagen.
 • I USA är NFPA 701 accepterad i de flesta staterna.
 • I större delen av Asien så accepteras EU standard i kombination med de kinesiska.

Även om standarden för testning skiljer sig åt mellan länder och är svåra att jämföra, finns det en inofficiell konsensus om hur de värderas. Den här värderingen eller rankningen återspeglar hur svårt det är att passera en testningsprocess, utan att testets värde i sig kategoriseras. Vår forskning- och utvecklingsenhet ansöker alltid om matt låta ett material genomgå flera olika tester, baserat på deras kunskap om vilka tester som finns tillgängliga.

Här följer de vanligaste FR standarderna i geografisk ordning, då testmetoderna skiljer sig avsevärt och är svåra att jämföra:  

Land

Norm

Resultat

Australien AS 1530.2-1993 pass
Australien AS 1530.3-1999 pass
Kanada CAN/ULC-S109-14 pass
Kina GB 862 (2012) A2-s1,d0
Kina GB 862 (2012) B1
Europa EN 1021 1-2 pass
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0
Europa EN 13501-1 Bfl-s1
Europa EN 13501-1 Bfl-s2
Europa EN 13501-1 B-s1,d0
Europa EN 13501-1 B-s2,d0
Europa EN 13501-1 B-s3,d0
Europa EN 13501-1 Cfl-s1
Europa EN 13501-1 C-s1,d0
Europa EN 13501-1 C-s2,d0
Europa EN 13501-1 C-s3,d0
Europa EN 13773 (2003) class 1
Europa EN 13773 (2003) class 2
Europa EN 13773 (2003) class 3
Frankrike NF P 92-507 M0
Frankrike NF P 92-507 M1
Frankrike NF P 92-507 M2
Frankrike NF P 92-507 M3
Frankrike NF P 92-507 M4
Tyskland DIN 4102 A2
Tyskland DIN 4102 B1
Tyskland DIN 4102 B2
Storbritannien BS 5852 Crib5 pass
Storbritannien BS 5867 PART 2B (2008) pass
Storbritannien BS 5867 PART 2C pass
USA NFPA 701 (2019) pass
USA California 1237 small scale pass
USA ASTM E84-21 class A
USA FMVSS 302 class B
Internationellt IMO resoluton A.653 (14) pass
Internationellt IMO resoluton A.653 pass

Du kommer att upptäcka att materialen på hemsidan ofta har fler än en certifiering. Om ett specifikt material inte har en certifiering, kan det vara så att materialet inte har kvalificerat sig för en certifiering, genomgår en process för att bli certifierat eller inte har bedömts behöva testning.

Tillbaka till toppen

 


 

ShowTex material är flamsäkra med certifiering

Eftersom säkerhetskraven och standarden i branschen förändras, är våra standarder för certifiering av flamsäkerhet för alla våra material under förändring.

Materialkomponenter som påverkas av riktlinjerna för REACH är även de under förändring. REACH är ett nytt regelverk inom den europeiska gemenskapen för kemikalier och säker användning av dessa. (EC 1907/2006). Det behandlar registrering, utvärdering, befogenheter och begränsningar för kemiska substanser.

Tillbaka till toppen

 


 

Följande begrepp används på den här hemsidan:

 • FR: Flame Retardant / Flamsäkra
  Materialets yta har behandlats i en immersionsprocess med ett kemiskt flamsäkert medel efter att materialet vävts. Eftersom materialet ytbehandlas slits det över tid bort och upprepad tvätt och rengöring gör att det flamsäkra skyddet upplöses i snabbare takt. De flesta flamsäkra kemikalier är vattenlösliga och upplöses även vid kemtvätt. Draperier tillverkade i flamsäkert material bör regelbundet testas för flamsäkerhet, eftersom de kan behöva behandlas på nytt.
 • IFR: Inherently Flame Retardant / Inbyggt flamskydd
  Den här typen av material vävs av fibrer som inte är lättantändliga vilket gör att IFR-material har ett skydd som håller under materialets hela livslängd och att skyddet inte upplöses vid tvätt och rengöring. Vår IFR-polyester och Trevira CS textilier består av de här fibrerna och har därför ett ”inbyggt skydd”.
 • NFR: Not Flame Retardant / Ej flamsäkra
  De här materialen har inte testats eller passerat en testningsprocess. En del av de här materialen kan sprayas med en FR-produkt vilket ger en viss flamsäkerhet. En del av de här materialen går bra att använda i mindre mängd eller för applikationer. Kontrollera vilket regelverk som gäller i din region.

Tillbaka till toppen