Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

Vad är Trevira CS?

Köpguide Textil, Senaste nytt
Trevira CS logo

Dagens forskning visar att en av de mest vanliga orsakerna till spridning av brand är olämpliga textilier. Nationella och internationella standarder hjälpar oss att förebygga detta. Flamskyddad Trevira CS textil uppnår den högsta internationell standard för brandsäkerhet , detta tack vare att de består av konstgjord fibrer och garn med "inbyggd säkerhet" .

Trevira CS är ett ofta förekommande material i offentliga rum, dock ej i alla delar av världen då bestämmelser skiljer sig stort. Men också i fall där det enabrt är utformningen och design som räknas. Utvecklingen och forskning kring Trevira pågår ständigt och ger tillverkare världen över goda förutsättningar att skapa innovativa och säkra produkter. Materialet imponerar med sin rena yta, hållbarhet och låttsamma hantering.

HUR FUNGERAR TREVIRA?

De fibrer som efterbehandlas med flamskydd kan lätt förlora detta vid slitage eller av ålder och frekvent tvättning. Treviramaterial är flamskydddad i sin natur då den är skapad av permanent flamskyddad fiber. Skillnanden är den kemiska strukturen av polyesterfibern, denna kan ej förändras av yttre påverkan. 

Hållbarheten är ett viktigt argument också gällande den ekologiska aspekten. Trevira CS tillverkas på ett miljövänligt sätt och kräver ingen extra brandskyddsbehandling, som andra material normalt behöver. Behandlingar av denna typ är i de flesta fall skadliga för miljön. Trevirafibrer och filament är dessutom certifierade enligt Oekotex 100 Standard och vid händelse av brand så ger de ifrån sig mycket små mängder av giftig rök.

TREVIRA CS CLUB

ShowTex är en stolt och lojal medlem i Trevira CS Club, en organisation som arbetar intensivt mot alla delar av produktionskedjan. Allt för att säkraställa och utveckla varumärket Trevira CS. 

Se alla våra Trevira CS produkter