Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

Fördelarna med att ta hjälp av en global organisation

Senaste nytt
ShowTex installer working on-site

Ett ständigt växande företag med ett aldrig sinande idéflöde– och ett team med bred expertkunskap. Ett team som har en enda sak i fokus: att ditt projekt ska bli framgångsrikt. Så kan man beskriva ShowTex.

Vi kan sannerligen göra anspråk på benämningen ”internationellt företag”: vi har över tio kontor på fem kontinenter och fler än trehundra anställda från över fyrtio länder. Men känner du till fördelarna med att samarbeta lokalt med en global partner?

INNEHÅLL

 


Ett globalt lagerpicture of a ShowTex warehouse

Nästan oavsett var evenemanget, mässan eller föreställningen hålls finns produkterna du behöver inom räckhåll. Tack vare att ShowTex har kontor över hela världen – med egna försäljningsavdelningar, syverkstäder och mekaniska fabriker, välfyllda lagerlokaler och lokaler för provinstallationer – utformas, tillverkas och installeras dina produkter lokalt. Detta har en positiv inverkan på både leveranstid och transportkostnader.
 

Vårt arbete på väldigt ”isolerade” marknader, där import ofta inte fungerar smärtfritt och där importskatten är hög, har lärt oss att det är väldigt viktigt att ha ett lokalt lager som vi har omedelbar tillgång till. Då kan vi leverera snabbt och till priser utan ”dolda avgifter”. Denna kunskap gör en enorm skillnad för kunden.
Delägare i ShowTex Asien

Dessutom kan internationella kunder som är verksamma i flera regioner förlita sig på samma arbetssätt och produktsortiment, var de än är. Det innebär att de slipper obehagliga överraskningar under projektets gång.
Delägare i ShowTex Middle East

 


Alltid expertkunskap inom räckhåll

Vem ska du kontakta om du har problem med installationen eller scendekoren? ShowTex, förstås! Vi har jobbat i över 40 år med lokala experter i en rad branscher: sömnad, svetsning, tryckning, logistik, ljudteknik, mekanik … Alla har gedigen utbildning och stor erfarenhet av sin respektive bransch. Detta allsidiga, engagerade och kunniga team gör ShowTex till en värdefull partner för nästa projekt eller produktion.

Det största mervärde vi kan ge våra internationella kunder är kunskap om den lokala marknad som vi är verksamma på. Skillnaderna är stora beroende på vilket land projektet ska genomföras i. Ett exempel är certifieringen för flamskydd. Den är väldigt sträng för vissa projekt. Internationella kunder kanske utgår ifrån att de produkter de vanligtvis använder, som har en europeisk eller amerikansk certifiering, också går bra att använda i ett projekt på den kinesiska marknaden. Det stämmer inte i praktiken. Eftersom ShowTex har erfarenhet av de olika lokala flamskyddsstandarderna kan vi ge kunderna råd från första början om vilket material de bör använda, så undviker de kostsamma misstag, som att materialet måste bytas ut i ett sent skede för att det inte uppfyller lokala krav.
Delägare i ShowTex Asien 

 


Hjälp på plats

Vill du ha hjälp på plats under nästa turné eller evenemang? En ShowTex-expert finns alltid tillgänglig under hela projektutvecklingen – från ritbordet till den slutliga installationen och därefter nedmonteringen av scendekoren. Det underlättar för dig och dina medarbetare, eftersom ni alltid kan förlita er på att ShowTex snabbt löser eventuella problem.

 

Jag har samarbetat med ShowTex i många år och är alltid nöjd med servicen och kvaliteten på produkterna de levererar. Om det blir problem eller ett missförstånd under ett projekt är det lätt att kommunicera med dem, och de hittar alltid en lösning inom vår korta projektdeadline.
Kundomdöme // De Muur Scenography

 

Inga problem om du är ute efter en permanent installation. Det löser vi också. Från permanenta textillösningar till en förbättrad ljudmiljö och tekniska installationer – vi förverkligar dina idéer och ger support vid behov.

Läs om våra senaste projekt

 


Snabba reparationer

I evenemangsbranschen inträffar ofta det oförutsedda. Ändringar i sista minuten, eller olyckshändelser som skadar ett draperi eller en installation. Därför är det viktigt att ha en partner man kan räkna med vid sådana tillfällen, någon som löser problemet snabbt och proffsigt med hjälp av experter på plats.

ShowTex gjorde allt för att hjälpa oss – vi uppskattade verkligen deras flexibilitet och hårda arbete för att allt skulle fungera på bästa sätt.
Kundomdöme // Betty Productions

Tack vare flera tusen kvadratmeter lagerutrymme över hela världen och ett stort och mångsidigt expertteam har vi ofta erbjudit just sådan här snabb hjälp till kunder med tillfälliga eller permanenta installationer.
 


Internationellt på alla sätt

ShowTex har projektledare och skickliga tekniker på sina olika filialer som kan kommunicera med lokala kunder på deras modersmål. Det är en enorm fördel för kundkommunikationen och projektutvecklingen. Att kunden kan diskutera detaljer med en lokal projektledare, som fungerar som en länk mellan filialerna, är ett väldigt stort plus eftersom det inte är så många företag som kan sköta ett projekt med till exempel en leverans i Barcelona för en kinesisktalande slutkund i Shanghai. Men det kan ShowTex!
Delägare i ShowTex Asien

 

ShowTex har över trehundra medarbetare från över fyrtio länder, med olika bakgrund och erfarenheter, som talar olika språk och har expertkunskap på skilda områden, och som fortfarande lär sig av varandra varje dag. Hos oss hörs en mängd språk på kontoren och i verkstäderna. För dig som kund betyder det att din kontaktperson på ShowTex kan hjälpa dig på ditt modersmål under hela projektet.
 


Nära samarbete mellan kontoren

Även om det är långt mellan våra kontor står ShowTex-teamet alltid i nära kontakt med varandra. Därför inhämtar medarbetarna inte bara kunskap och erfarenhet på sitt eget område lokalt, utan lär sig hela tiden av varandra. De håller varandra underrättade om den senaste utvecklingen och de senaste projekten i den egna filialen och ser till att företaget fortsätter att växa. Och när det behövs särskild expertkunskap i ett projekt finns det alltid en ShowTex-kollega någonstans i världen som kan hjälpa till.

Filialerna delar med sig av både produktlager och kunskap till varandra, och detta har visat sig vara en viktig tillgång vid många tillfällen. Säsongerna och segmenten skiljer sig åt mellan olika marknader, så det är väldigt värdefullt att kunna dela resurser och kompetens. Singapores nationaldag är ett bra exempel på ett sådant samarbete: tyger flyttas från ShowTex Middle East till Singapore och installeras av ShowTex Hongkong.
Delägare i ShowTex Middle East

 

”Tänk globalt, verka lokalt” är en inställning som har gjort oss till en värdefull projektpartner i många branscher, till exempel inom scenkonst, modevisningar och andra evenemang samt på museer och mässor. Blir du vår nästa samarbetspartner?

Kontakta oss