Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

Vad betyder ”grön”?

GO GREEN

ShowTex erbjuder en lång rad miljömässigt hållbara produkter. Alla går under beteckningen ”ECO by ShowTex” och är märkta med en etikett med samma text. Vad som menas med gröna metoder i miljömässigt avseende varierar dock och är inte alltid så tydligt.

För att få märkas med etiketten ”ECO by ShowTex”, måste våra tyger uppfylla miljöstandarden i minst en av följande kategorier: Återvunna fibrer // Oeko-Tex-certifiering // Cradle-to-cradle-design (”vagga till vagga”).

Följande översikt förklarar dessa parametrar och den terminologi som används beträffande våra produkters hållbarhet.

 


 

LOOP-SORTIMENT OCH ÅTERVINNINGSPROGRAM

Att återvinna betyder att framställa nya, användbara produkter av förbrukat material (sopor och avfall) för att begränsa användningen av råvaror.

I den andan har ShowTex skapat det egna märket Loop, där tygerna består av minst 20 procent återvunna fibrer. Eftersom det är väldigt sällsynt med brandklassat tyg som är helt och hållet gjort av återvunnet material, är ShowTex Loop-sortiment ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid i nöjes- och evenemangsbranschen.

Och det är inte allt. Tygerna i Loop-sortimentet är som sagt tillverkade av återvunnet material, och efter framträdandet eller evenemanget uppmuntrar vi dessutom kunderna att återanvända produkterna, och att återvinna dem när de är uttjänta. Vi har till och med startat vårt eget återvinningsprogram för tygrester från ShowTex fabriker.

 

✅ Återvunnet material

❌ Innehåller inga skadliga ämnen

❌ Noll avfall

 


 

OEKO-TEX-CERTIFIERAT

Oeko-Tex är en internationell sammanslutning av oberoende forsknings- och utprovningsanstalter som fokuserar på att förbättra både produktsäkerhet och hållbar tillverkning inom textilbranschen. Tyger som är ”Oeko-Tex Standard 100”-certifierade, har testats i alla faser av tillverkningsprocessen och befunnits vara 100 % fria från ämnen som man vet är skadliga för människors hälsa.  Textilier kan endast certifieras om alla de ingående komponenterna uppfyller de stipulerade kraven.

Som ledande leverantör av flamskyddade scentyger till teater-, nöjes- och eventbranscherna, fortsätter ShowTex att utveckla säkra och miljövänliga produkter genom att använda Oeko-Tex-certifierade textilier.

❌ Återvunnet material

✅ Innehåller ej skadliga ämnen

❌ Inget avfall

 


 

CRADLE-TO-CRADLE-CERTIFIERAT

Cradle-to-cradle tar hänsyn till en produkts hela livscykel, inklusive anskaffning, avyttring och återanvändning. En produkt betraktas som en potentiell resurs som återinförs i tillverkningsprocessen i oändligt många cykler och utgör då hela tiden råmaterial för nya produkter.

Cradle-to-cradle-certifieringen utvärderar hur säkert ett material är för människor och naturen, hur konstruktionen lämpar sig för kommande användningscykler och hur hållbar tillverkningen är.

ShowTex erbjuder ett urval av flamskyddade mohair-produkter som är designade att kunna återinföras i sina respektive cykler som biologiska näringsämnen när de en gång tjänat ut. Dessa produkter är till 100 % tillverkade av naturfiber, tillverkade på miljövänligt sätt och går att återanvända fullt ut. Cradle-to-cradle-produkter ger ej upphov till något avfall – de blir näringsämnen för efterföljande generationer av produkter och råmaterial.

✅ Återvunnet material

✅ Innehåller ej skadliga ämnen

✅ Inget avfall

 


 

ECO BY SHOWTEX

Alla produkter från ShowTex som uppfyller kraven för minst en av ovanstående certifieringar går under samlingsbeteckningen ”ECO by ShowTex” och är märkta med en etikett med samma text. Dessa tyger införlivar metoder för att minska avfallsmängden och återvinna avfallet, eller minska det totala användandet av skadliga kemikalier.

Välj från ShowTex utbud av miljömässigt hållbara teaterridåer, scentyger för scenkonstgebitet, backdrops för festivaler och budgetvänliga mässtyger för gröna möten, evenemang och mässor.