Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

hitta en projektionsduk som passar just er

Köpguide Projektionsduk
ShowTex Screen Welding

Den här artikeln ingår i serien Köpguide projektionsduk.

Vill du ha en uttömmande guide till dukar och andra projektionsytor? Ladda kostnadsfritt ner vår e-bok!

ShowTex har ett brett utbud av projektionsdukar, alla med olika egenskaper för att uppnå bästa resultat vid alla tillfällen. Se gärna över dessa frågor för att hitta en duk som passar just er. 

Letar du efter kontaktinformation?

Vill du diskutera ett projekt eller få reda på vad en projektionsduk kostar?

Kontakta oss

 


 

 


 

Var finns projektorn: framför eller bakom?

Frontprojisering betyder att projektorn finns på samma sida som publiken, medans bakprojisering innebär att projektorn finns bakom duken och lyser mot publiken. Duken funktion är då att diffusera. Båda varianterna har för- och nackdelar. 

Frontprojesering

 • Mindre starka projektorer kan användas i jämförelse med bakprojesering. 
 • Projeseringen måste ha fri väg till duken så att föremål,
  talare eller annat ej skapar skuggor. 
 • Publikyta bör vara mörklagd för bästa resultat.
 • Dukens vita ytan kan störa miljön.

 

Bakprojesering 

 • Bättre kontrast tack vare ett breda utbud av färger på duk.
 • Ingen risk för skuggor från talare. 
 • Ytan bakom duken skall vara mörklagd, publikensidan kan dock vara upplyst. (idealisk vid konferens etc)
 • Mörkare dukar kan försvinna och smälta in i scenografi. 
 • Skapa spännande effekter genom att kombinera med prints. 
 • Vissa dukar kan skapa en hotspot och därmed förminska synvinkeln. 
 • Det krävs stor yta bakom scen och att denna ej används för något annat. 

 

Dual eller Twin Projektion
Ett antal dukar går att användas för både front- och bakprojesering, dessa kallas dual. 

Tillbaka till toppen

 

Synvinkel: bred eller smal? 

Det ljus som reflekteras från skärmen kallas "gain" (återgivining). Det anger hur mycket ljus som reflekteras från skärmen i jämförelse med ett vitt referensdtyg. Det betyder att en duk med 1.0 i gain reflekterar lika mycket som referensmaterialet, medans en duk med gain 1.5 reflekterar 50% mer.
Gain mäts från den synvinkel där ljuset är som starkast, vilket är direkt framför i noll graders vinkel. Bereonde på vilken duk du väljer så kommer återgivningen minska ju mer ni förflyttar er i sidled och ökar vinkeln mellan er och projektorn. 

En duk med en rak gain-kurva diffuseras ljuset jämnare i alla riktningar och passar därmed bra när publiken sitter på en bred yta/vinkel framför duken. Publiken kommer uppleva likvärdig bildkvalité oavsätt placering. 
En duk med en lutande gain-kurva ger en god bild för de som sitter i mitten, men sämre för dem som sitter i vinkel. Passar utmärkt vid smalare placeringar. 

Tillbaka till toppen

 

Antal projektorer: Singel eller multipla? 

Singelprojektorer användas vid klassiska uppsättningar som biografer, live-dukar eller vid mindre konferenser/ meeting rooms.
Ljusstyrkan kan höjas genom att använda "double stack", det är när två projektorer placeras ovanpå varandra och dubblar upp ljusstyrkan. 
"Soft Edge Blending" är en metod där en eller flera projektorer brukas tillsammans. Kanterna på projeseringen överlappas och ger på så vis möjlighet att skapa väldigt breda bilytor. Här passar det bäst med en duk som har en rak gain-kruva vilken minskar risken för "hot spots" och breddar synvinkeln. 

Tillbaka till toppen

 

Miljöljus: relevant eller ej? 

Bildkvalitén påverkas omfattande av miljöljuset i lokalen. Generellt sett så är bakprojesering mindre känslig för miljöljus i jämförelse med frontprojesering. Det beror på att duken för frontprojesering reflekterar allt ljus i rummet, både från projektor och miljöljus. 
En mörkare RP-duk reflekterar mindre ljus samt minskar också ljusstyrkan från projektorn och miljöljuset. Dessa dukar har sällan de bästa testresultaten trots att de är väldigt uppskattade i praktiken. 
Dukar med hög "gain" (återgivning) är känsligare för miljöljus, då halten av reflektion ökar ju högre gain duken har. 

Tillbaka till toppen

 

Kontrast: Viktigt för bildkvalité?

Kontrasten är skillanden mellan det ljusaste vitt och det mörkaste svart, ju högre kontrast ju bättre duk. Vi ska dock inte glömma att miljöljuset har stor inverkan på kontrasten. 
Då FP-dukar reflekterar allt ljus så blir graden av miljöljus en viktig faktor. Generellt så är dock FP-dukar med hög gain det bästa alternativet för att få hög kontrast. 
En projektor kan ej projisera svart ljus, med andra ord så är det frånvaron av ljus ni upplever som svart. Mörkare dukar reflekterar mindre miljöljus vilket gör att ni upplever mörkare grader av svart. Denna svärta ger också en bättre kontrast på bildytan. 

Tillbaka till toppen