Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

Saiyah #2 av Yoko Seyama

Tokyo & Berlin
september 2015

Ljuset som källa i den japanske Berlinbaserade multimedieartisten Yoko Seyamas verk. Hennes senaste installation ”Saiyah – Light and Color composition #2” är en kinetisk ljusskulptur skapad av Giant Mirror från ShowTex.

Genom att använda en ljuskälla lika vit som dagsljus så splittras ljuset i två färger. Ljuset projiceras på spektralt glas som släpper igenom en viss färg och våglängd medans andra reflekteras, en enkel mekanik sätter speglarna i rörelse och nya färger skapas. I denna installation användes totalt fyra spektroskopiska glas samt en full Mirror från ShowTex.

Saiyah #2 ställdes först ut på Pola Museum Annex i Tokyo och sedan i Acud Macht Neu i Berlin.

Credlist Projekt

Designer: 
Yoko Seyama