Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

Venetia Truss Roller - roll-up
Swift reveal systems unveil car at this auto show
Venetia Truss Rollers with a HiSpeed Motor 8000
Venetia Truss Rollers with a HiSpeed Motor 8000
Venetia Truss Rollers with a HiSpeed Motor 8000
Venetia Truss Roller with a HiSpeed Moto 3000
Venetia Truss Roller with a HiSpeed Motor 8000
Venetia Truss Roller with a HiSpeed Motor 8000

Venetia Truss Roller

Särskilt utformad för scenridåer i stil Venetian och Austrian samt för Roman Blind-system och avdelare. Axlarna är försedda med flänsringar där ni fäster in ridåernas rep. Det är lätt att flytta ringarna i sidled samt justera höjdnivån för varje positionsgivare

Den tre meter långa cylindern har monterats i en standardtruss på 40/40. När flera trossar monteras ihop ansluter de perfekt till varandra, så att en enda motor kan driva flera cylindrar samtidigt. Välj önskad bredd genom att montera ihop flera axlar med standardmåttet tre meter. (För permanenta anordningar kan den sista axeln kortas för att passa utformningen.)

Venetia Truss Roller kan kombineras med motorer för HiSpeed 3000 och HiSpeed 8000, och kan därför också styras med DMX-system.

  • Högsta lastförmåga för axeln: 75 kg/axel
  • Högsta lastförmåga för flänsringarna: 15 kg/ring
  • Högsta lastförmåga för Roll-Up 3000: 100 kg - Högsta hastighet: 20 cm/sek.
  • Högsta lastförmåga för Roll-Up 8000: 190 kg - Högsta hastighet: 95 cm/sek.
  • Högsta replängd: 15 m RibCord med en tjocklek på 2 mm

 

AccessoarerArtikelnummerInformation

1. Venetia Truss Roller

8140 3116 3007

Dimensions: 40 x 40 x 300 cm • Diameter: 10 cm • 64 kg/piece

2. Flange

8140 3116 3017

Dimensions: 1.8 x 35 cm • Diameter: 13 cm • 0.61 kg/piece

3. Coupling Protection Cover

8140 3116 3027

0.5 kg/piece

4. Connection Rubber

8140 9999 0007

0.060 kg/piece

5. RibCord (2mm)

7550 0002 0007

0.452 kg/piece

7550 0002 0003

0.452 kg/piece

6. D-ring With Hook & Loop Fastener Strap

8140 3116 3037

0.024 kg/piece

7. Conical Endpiece

8140 2247 0004

0.114 kg/piece • For safe transport

8. Conical Coupler Truss-Roll

8140 2247 0124

0.180 kg/piece • Connents the motor to the axis

9. Conical Coupler Roll-Roll

8140 2247 0224

0.226 kg/piece • Connects the axes

10. Pin + Safety Clip

8140 2247 0014

0.044 kg/piece

11. Truss Trolley

8140 6050 0407

15.2 kg/piece

12. Ratchet Fastener

8800 0372 3007

Length: 300 cm • Width: 2.5 cm • 0.250 kg/piece

8800 0372 5009

Length: 500 cm • Width: 2.5 cm • 0.250 kg/piece