Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

Vevo Halloween

Manchester, UK
februari 2016

För att avtäcka de Halloween-stylade artisterna fick Ed Walker (chef för VEVO evenemang Storbritannien & International) utmaningen att hitta en produkt som gick att projicera på, men som också var tillräckligt flexibel för att snabbt (6 sek) kunna hissas upp som en venetiansk ridå.

Lösningen? ShowTex levererade en 6 meter hög och 17 m bred venetiansk ridå av Filled Cloth i ett specialbyggt HiSpeed RollUp System bestående av 3 stycken 6 m enheter som drevs av en och samma motor. Walker bad ShowTex tekniker vara på plats under installationen och inställning. 

Walker: "Vi upptäckte Showtex HiSpeed RollUp-system. Det var problemfritt, vilket var förvånande då jag trodde detta skulle kräva en komplicerad speciallösning. Vårt tidigare system tog 13 sekunder, ShowTex system gjorde det på 6, de kunde till och med klara det på 2,5 - men det var för snabbt."

Credlist Projekt

Uppdragsgivare: 
Vevo