Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

Socialt ansvar på ShowTex

Senaste nytt
Corporate social responsibility at ShowTex

Företagens sociala ansvar (CSR) är en självreglerande affärsmodell som hjälper företag att skapa en socialt hälsosam miljö för alla som jobbar för och samarbetar med dem. Genom att tillämpa CSR höjer ShowTex moralen på arbetsplatsen, vidtar positiva miljöåtgärder och eftersträvar positiva effekter för medarbetare, intressenter och kunder. För att alltid ta största möjliga sociala ansvar står följande punkter dagligen i fokus:

INNEHÅLL


Uppmuntra inkludering, kreativitet och passion

ShowTex är de första att uppmuntra passion för teater och evenemang, och att erbjuda de verktyg som behövs för att uppnå kreativa drömmar. Både yrkesaktiva och nya talanger – studenter och kunder – bjuds ofta in till våra lokala kontor. De får ta en närmare titt på hur vi arbetar och på vilka tyger och tekniklösningar som erbjuds för de många olika tillämpningsområdena.

Är du intresserad av att jobba hos ShowTex? Vi har alltid behov av personer med talang, som känner passion för evenemangs- och underhållningsbranschen.

TA EN TITT PÅ VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

När det gäller inkludering erbjuder ShowTex Belgien individuell yrkesutbildning till dem som inte talar det lokala språket. På så sätt går kommunikationen i företaget smidigt och medarbetaren får fler integrerande fördelar. Det vinner både företaget och praktikanten på.

Som globalt företag är vi stolta över vårt diversifierade team, som omfattar över trettiofem olika nationaliteter. En fördel med att jobba med ett internationellt team? Att kunna hjälpa sina kunder på över fyrtio språk! Förutom mångfalden i fråga om bakgrund och ursprung har vi en bra balans när det gäller kön och åldrar på alla kontor. En del av våra medarbetare har jobbat här i över trettio år och hjälper mer än gärna nya kollegor att finna sig tillrätta på ShowTex.


Prioritera säkerheten

Enligt mottot ”ta det säkra före det osäkra” går en grupp ShowTex-medarbetare regelbundet första hjälpen-kurser. Dessutom har en hjärtstartare installerats på fasaden till huvudkontoret, så att vi alltid ska vara förberedda om det uppstår en nödsituation på kontoret. Våra team i ShowTex Shanghai och Hongkong undervisas till och med regelbundet i brandsäkerhet av myndigheterna, som samtidigt inspekterar kontoren för att kontrollera om de uppfyller lokala säkerhetsbestämmelser.

Eftersom vi är väldigt noga med att alla medarbetare ska vara säkra på arbetsplatsen följer ShowTex installationsteam principen om att prioritera säkerheten högst. De jobbar helt i enlighet med föreskrifterna för personlig skyddsutrustning, vilket garanterar att alla våra kontor och anläggningar är säkra och bekväma. ShowTex försöker också se till att det råder goda sociala villkor och arbetsförhållanden även hos leverantörer och samarbetspartner. Därför görs en noggrann kontroll vid val av leverantörer, för att granska hela produktionskedjan och bekräfta att företagets etiska föreskrifter efterlevs.


Främja välmående

En arbetsgrupp som mår bra är också motiverad och fungerar bra. Därför värdesätter ShowTex verkligen alla medarbetares hälsa, säkerhet och välmående, och gör vad vi kan för att främja välbefinnandet på arbetsplatsen. Och hur gör vi det? Evenemangsbranschen kan vara krävande och hålla ett högt tempo. Därför är det väldigt viktigt att hålla koll på arbetsbelastningen för alla arbetsgrupper. Vi försöker alltid hålla mängden uppgifter på en hanterbar nivå, både för individer och avdelningar. Som tur är kan ShowTex alltid räkna med att ShowTex-familjen hjälper sina kollegor när det behövs.

För att bidra till medarbetarnas personliga välbefinnande utses en kontaktperson med tystnadsplikt i ShowTex alla filialer. Denna förtroendeperson lyssnar med förståelse men objektivt om någon har behov av att prata, och tar där så är möjligt initiativ till åtgärder för att minska stress och oro.

En sund själ i en sund kropp. ShowTex är alltid med på noterna när det gäller att föra en hälsosam livsstil. Från kontors-yoga och andra mindre initiativ till fysisk träning, till fruktkorg varje vecka – vi försöker göra vårt för att medarbetarna ska leva hälsosamt.


Inkluderande team

I möjligaste mån främjar och uppmuntrar ShowTex också integrering av personer med funktionsnedsättning, på arbetsplatsen och i arbetslivet som helhet. Därför har vi sedan länge ett nära samarbete med ”De Leerexpert”, som är en skola för studenter med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa studenter får regelbundet möjlighet att arbeta på ShowTex kontor och får allt större ansvar, för att uppmuntra till oberoende och till personlig utveckling.

Förutom att arbeta med dessa studenter väljer ShowTex medvetet att samarbeta med företag som anställer människor som har svårt att ta sig in på den vanliga arbetsmarknaden. Särskilt uppmärksammas personer med psykisk funktionsnedsättning, och de tillverkar många av de mekaniska komponenterna till våra tekniska produkter.

Slutligen är ShowTex arbetsytor, produkter och tjänster så tillgängliga och inkluderande som möjligt, så att alla kan ta sig dit och hantera dem.


Sponsra lokalt

ShowTex uppmuntrar sina medarbetare att cykla eller åka kollektivt till jobbet när det går, eftersom det har många fördelar både för dem och för miljön. En av många ”morötter” är den årliga cykeldagen, då alla som cyklar till jobbet får en gratis kontroll av cykeln och frukost.

Men inte nog med det – det totala antalet kilometer som alla medarbetare har cyklat omvandlas till pengar och doneras till en lokal välgörenhetsorganisation. Så fort det ges tillfälle att stötta en liten, lokal organisation genom att donera pengar eller tyger är ShowTex på plats.


Grönt tänk

Om det kan göras på ett miljövänligt sätt gör vi det förmodligen redan. ShowTex har alltid ekofokus: i produktionsprocessen, vid distribution och på alla övriga områden där det går.

LÄS OM ALLA SHOWTEX GRÖNA ARBETSSÄTT

Men ShowTex gröna historia har också skapats av många lite mindre initiativ. Vi väljer alltid det mest miljövänliga alternativet – från att dela ut återanvändbara flaskor för att ersätta engångsmuggar och sugrör, till att byta ut gammal belysning mot LED. ShowTex projektledare syns allt oftare på vägarna i hybridbilar och fordon som drivs med ny energi.

Dessutom bidrar ShowTex huvudkontor till naturskyddet genom att ha egna bikupor. Det är bra för naturen, men även för kunder och medarbetare, eftersom vi får njuta av underbar honung då och då.


Nytt liv för överskottstyg

Evenemangsbranschen genererar mycket avfall, genom tyger som ofta bara används en gång för att de är skräddarsydda och därför inte används till andra projekt. Men när det går försöker ShowTex ta tag i det problemet genom att erbjuda hyrlösningar, som handmålade och tryckta textilier, eller genom att återanvända och förnya tyger.

ShowTex Sydafrika donerar regelbundet överskottstyg till välgörenhet, och i Nederländerna skänks textilier till ungdomsorganisationer och rehabiliteringscenter. ShowTex Mellanöstern och Hongkong ger bort återanvändbara tygrester till skolor, men också i de andra filialerna skänks tyg till sjukhus och mindre organisationer.

Kreativa själar kommer med kreativa lösningar, så filialerna organiserar regelbundet interna tävlingar i återvinning. ShowTex-medarbetare uppmanas komma med smarta, nya idéer på hur man kan ge använda textilier och mekaniskt material nytt liv. Exempel på nyskapande idéer som faktiskt har genomförts globalt i filialerna är: anteckningsböcker av material som är tryckt på ena sidan, bärkassar av mohair och Wool Serge samt kuddar, pennfodral och många fler föremål av tygrester, som används av ShowTex medarbetare och kunder över hela världen.

Som global organisation värdesätter ShowTex sina medarbetares säkerhet och välbefinnande och lägger stor vikt vid en nära och bra kontakt mellan kunder och personer i företaget. Vi uppmuntrar kreativitet, disciplin och gemenskap som uttrycks som en gemensam passion och entusiasm för yrket och den bransch vi tillhör.

Vill du samarbeta med ShowTex inför ditt nästa projekt?

Kontakta oss gärna för att diskutera idéer.