Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

Gröna initiativ i en miljöproblematisk bransch

GO GREEN, Senaste nytt
Eco-friendly ceiling decoration at fashion show Tomorrow Denim

Det är ingen hemlighet att en av de största utmaningarna i evenemangs- och underhållningsbranschen är hållbarhet. Men lyckligtvis går det snabbt åt rätt håll. För ShowTex är målet alltid en så miljövänlig lösning som möjligt, i alla produktutvecklingssteg.

Finns det utrymme för mer grönt tvekar vi inte – det gäller alltifrån ett stort utbud av ekologiska produkter till att erbjuda solpaneler som energilösning. Är du nyfiken på vad vi har för grönt på lager? Fortsätt läsa i så fall!

INNEHÅLL

 


Vårt uppdrag

”Ju grönare, desto bättre”, är den allmänna inställningen hos ShowTex. Målet är att alltid hitta den mest miljövänliga lösningen på både interna och externa önskemål. Det försöker vi uppnå bland annat genom att ha en arbetsgrupp med ekofokus, införa hållbara processer och investera i grönare infrastruktur.

Även om det inte går att undvika avfallsgenerering under tillverkningsprocessen för tekniska produkter och textila lösningar, försöker vi alla minska användningen av naturresurser och använda dem mer effektivt. Genom att följa principerna ”minska, återanvända och återvinna” tar vi hänsyn till energianvändning och alla miljöaspekter när vi gör inköp och designar samt när vi renoverar, hyr (ut) och använder arbetslokaler.

Resultatet? Interna återvinningsprogram, samarbete med miljövänliga leverantörer och transportpartner, och till och med det allra första utbudet av ekologiskt producerade scentyger i branschen!

 


Miljövänliga samarbeten

Alla initiativ, stora och små, som kan göra vårt företag mer hållbart välkomnas med öppna armar. Alla ShowTex konst- och tryckalster kommer från hållbara samarbetspartner – från produktguider till provpärmar och visitkort. Samma sak gäller de kläder som ShowTex anställda bär i sitt arbete.

Tygerna återanvänds när det går, och det kan göras på väldigt kreativa sätt. ShowTex-kontoren har vid flera tillfällen samarbetat för att omvandla överskottstyg till användbara föremål, som bärkassar eller pennfodral. Både miljövänligt och användbart för våra medarbetare!

ShowTex Hongkong tog det ett steg längre och lanserade ett stort upcycling-projekt där de donerade textilier till konstnärer, som gav dem nytt liv.

LÄS ALLT OM DETTA SPÄNNANDE PROJEKT

 


Grön energi

Visste du att ShowTex kontor i Australien är helt självförsörjande? ShowTex försöker alltid minska sin resurskonsumtion så mycket som möjligt och alstra sin egen energi där det går.

ShowTex Belgien flyttade från Antwerpen till Burcht 2014, men först efter att ha gjort byggnaden så miljövänlig som möjligt. Kontoret uppfyller alla moderna krav, från energieffektiva fönster till LED-armaturer och belysning som styrs av rörelsesensorer. Regnvatten samlas in där det går, och återanvänds för att sänka den totala vattenförbrukningen. Pricken över i är de många solpaneler som monterats överst på byggnaden.

Några av ShowTex mindre säljkontor, till exempel det i Lyon, ligger i kontorskollektiv. Det är energieffektivt, eftersom lokalen då inte bara hyser ShowTex-teamet, utan också flera andra företag.

 


ECO by ShowTex

Det går inte att undvika kemikalier när man ska behandla scendraperier. Men genom att jobba med miljövänliga produkter och begränsa användningen av skadliga ämnen i tillverkningsprocessen kan tygets koldioxidavtryck minskas dramatiskt.

I denna anda har ShowTex skapat sin egen ”ECO by ShowTex”-märkning, som tilldelas alla produkter som bidrar till avfallsminskning och återvinning, och sådana där så få hälso- och miljöfarliga ämnen och material som möjligt används.

Våra miljövänliga scentyger formges med textilier som har certifierats i enlighet med Oeko-Tex Standard 100. Det är ett enhetligt, globalt test- och certifieringssystem för textilmaterial i obehandlat skick, samt för halvfabrikat och färdiga produkter i alla tillverkningssteg, som syftar till att begränsa användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

Från hållbara scenridåer till festivalfonder och budgetvänliga dekortyger för miljövänliga möten, evenemang och branschmässor.

TA EN TITT PÅ VÅRA GRÖNA PRODUKTER

 


Tänk globalt, handla lokalt

Med över 35 års erfarenhet i branschen vill ShowTex bevara expertkunskapen inom textil och mekanik och bygga upp en kvalitetsstrategi som tar hänsyn till lokala resurser. Vi står alltid i framkant när det gäller innovation, och arbetar varje dag för att hitta den bästa kompromissen mellan resursernas egenskaper och avståndet till våra fabriker.

Vissa ShowTex-produkter skapades utifrån kundernas behov och har senare reproducerats av lokala material i de andra ShowTex-filialerna. Vi försöker hålla samma kvalitet och produktionsvillkor i alla filialer över hela världen, genom ett nära samarbete och kunskapsutbyte. Fördelen? Vi minskar vårt klimatavtryck utan att behöva kompromissa med produktkvaliteten.

Avsikten är kort sagt att både samordna koncernen som helhet och kunskapen som finns där, och att förbättra varje enskilt företagsområde, skapa en schyst och säker lokal arbetspool och anpassa oss till och odla kvaliteterna i de olika kulturerna.

Även om det är en utmaning, lägger ShowTex mycket arbete på att göra företagets alla komponenter så miljövänliga som möjligt. Och vi är alltid öppna för att samarbeta kring miljöinitiativ. Har du en idé om hur fortsättningen på vår gröna framgångssaga skulle kunna se ut?

KONTAKTA OSS