Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

Köpguide akustik

Akustik, Köpguide Textil, Senaste nytt
Changing the acoustics of a working space using acoustic fabrics

Våra akustikingenjörer testar ständigt våra textilier för att vi skall kunna erbjuda er en optimal ljudkontroll. Här finner ni en guide som hjälper er välja rätt.

Nya bullernormer och föreskrifter om maximala ljudnivåer under liveframträdanden har ökat efterfrågan på produkter som kan förändra ljudmiljön. Akustiska förhållanden påverkas främst av lokalens utformning, men kan ofta förbättras genom att använda ljuddämpande draperier.

ShowTex erbjuder ett stort urval av scentyger som syftar till att kontrollera akustiken i arkitektoniska miljöer. De används ofta i bland annat inspelningsstudior, scenuppsättningar, repetitionssalar eller i offentliga utrymmen såsom museer, skolor, konferens och eventlokaler.

För att hjälpa dig att välja rätt akustiklösning så kommer här några tips på vägen.

 


 

Vad är problemet?

Den första och viktigaste frågan du måste ställa dig är vad som egentligen är problemet? Ett av de vanligaste misstagen man gör att blanda ihop ljudabsorption och ljudisolering.

Absorbera ljud
Utrymmen som skapar ett eko, eller som är bullriga även vid låg ljudnivå, behöver ljudabsorberande material. Textilen begränsar antalet ljudvågor i ett utrymme som  förmodligen är stort, öppet eller som har många hårda reflekterande ytor. Ljudabsorption handlar främst om att förkorta efterklangstider, förbättra talmöjligheterna och minska bakgrundsljud.

Minska ljudöverföring
När du försöker att stoppa flödet av ljud från ett område till ett annat så behöver du en ljudblockerande lösning. Ljudisoleringen används för att förbättra avskildhet eller för att blockera oönskade ljud som kommer utifrån.

Ljudtransparens
Scentyger med en gles vävning eller nätstruktur är perfekt för maskering av ljudkällor då den ej påverkar ljudkvalitén. ShowTex kan också erbjuda en unik ljudtransparent sammet, vilken möjliggör perfekt och obehindrat ljudöverföring.

Tillbaka till toppen

 


 

Vad är ljudkällan: musik eller tal?

Olika typer av ljudfrekvenser kräver olika lösningar, exempel så har talljud inte samma vågfrekvens som elektroniskt förstärkt musik (low-end frekvenser). Likaså kan två röster ha helt olika ljudegenskaper.

Varje typ av musik eller mänsklig röst har sin egen plats i ljudspektrat och kommer därför att behöva olika akustiska lösningar. Här kan ni antingen tillämpa ljudabsorption eller ljudisolerande material.

Tillbaka till toppen

 

Vilken typ av musik?

Låga frekvenser (vanligt förekommande i elektroniskt förstärkt musik) är mycket svårare att kontrollera än höga och medelhöga frekvenser (mer förekommande när rummet står för akustik).

Elektroniskt förstärkt musik
Hiphop , modern R & B och elektronisk dansmusik innehåller mycket låga frekvenser. Dessa måste kontrolleras genom antingen en mycket specifik lågfrekvent ljuddämpare (basfälla) eller ett ljudisolator. Det krävs ofta större anläggning för att kontrollera detta.

Akustiskt förstärkt musik
I motsats till elektroniskt förstärkt musik, med sina korta efterklangstider, så trivs många typer av musik i rum med lång efterklang. Orkester, opera eller jazz är några exempel som kräver rum med god efterklang, där musiken förstärks av rummets akustik och omsluter publiken.

Våglängd = fysisk längd ljudvåg (i meter) - Frekvens = antalet våglängder per sekund (i Hertz)

Tillbaka till toppen

Vilket typ av tal?

För att öka integriteten genom att säkerställa att konversationer hålls i ett rum är det viktigt att känna till den rösttyp du vill isolera. Precis som med musik har varje röst sin egen plats inom ljudspektrumet. En låg röst (Barry White) är svårare att isolera eftersom den har mer energi i den nedre änden av ljudspektrumet, medan en hög röst kommer att behöva en mindre drastisk isoleringsmetod.

Vad är rummets funktion?
Om tal är den viktigaste ljudkällan i ett rum (eller utrymme) så är det viktigt att definiera rummets funktion innan du försöker justera efterklangstiden. Ett konferensrum eller en teater behöver en mycket kort efterklangstid, medan en kyrka bör ha lång efterklangstid.

En kort efterklang gör det lättare att uppfatta talet, men det betyder också att det blir svårt att uppnå den bombastiska och imponerande känslan som en lång efterklang kan ge.

Tillbaka till toppen

 


 

Mätning av ljudabsorbering

Ljudabsorption har ett mätsystem som i huvudsak används för att jämföra produkter. Det är alltså inte ett fast värde.

Alfavärde
Den mätbara ljudabsorptionen αW är också känd som alfavärde. Detta värde går från 0 till 1 och anger hur mycket av det inkommande ljudet som absorberas av tyget. En alfamätning på 0,00 innebär att ingen av den inkommande ljudenergin absorberas (total reflektion) och ett värde på 1,00 innebär att 100 % av den infallande ljudenergin absorberas (total absorbering).

Exempel: Velours Bellini har ett alfavärde på 0,80 vilket innebär att 80 % av den inkommande ljudenergi absorberas och att endast 20 % reflekteras åter ut i rummet. Resultatet är en mindre bullrig miljö.

Oktavbandens värde
I vissa situationer blir alfavärdet ett alltför odetaljerat underlag för val av rätt akustiklösning. Vi har därför valt att addera fler mätningar till vår databas. Till höger om alfavärdet (gul kolumn) hittar ni absorptionsvärden för följande oktavband: 250, 500, 1000, 2000 och 4000 Hertz. Tabellen visar medelvärden som avrundats uppåt till närmsta 0,05-tal. Dessa värden är därmed inte exakta, om ni vill ha mer exakta mätvärden så kontakta oss på ShowTex.

Formindikator
Alfavärdet baseras på uppmätta ljudabsorptionskoefficienter, trots detta är det möjligt att värdena på en eller flera frekvenser är högre än alfavärdet. Detta indikeras av en formindikator bredvid alfavärdet (αW) i tabellen. Indikatorerna har symboliseras med bokstäverna L, M och H som representerar varsitt intervall i ljudspektrumet, i vilken de uppmätta värdena är högre än alfavärdet.

  • (L) = lågfrekventa oktavband på 250 Hz får högre värde än vad som framgår av alfavärdet.
  • (M) = medelfrekventa oktavband på 500 - 1000 Hz får högre värde än vad som framgår av alfavärdet.
  • (H) = högfrekventa oktavband på 2 - 4 kHz får högre värde än vad som framgår av alfavärdet.

Expempel: Acoustic Baffles har ett alfavärde på 0,75 med två formindikatorer: M och H. Vid en närmare mätning så ser vi att oktavband med värden från 1000 till 4000 Hertz kommer att absorbera 100% av de inkommande ljudvågorna på dessa frekvenser, och ej 75%.

När ni ser dessa indikatorer så använd genomsnittliga oktavbandsvärden (eller vid behov 1/3 oktavbandsvärden) snarare än alfavärdets mätning. Erfarna akustiker kan jämföra och analysera de uppmätta resultaten och rekommendera den ultimata akustisklösning.

Vill ni jämföra ljudabsorberande värden hos våra material?  LADDA NER VÅR AKUSTIKGUIDE SOM E-BOK HÄR

Tillbaka till toppen

 


 

Mätning av ljudisolering

Ljudisolering har ett mätsystem som i huvudsak används för att jämföra produkter. Det är alltså inte ett fast värde.

Decibels
Ljudets styrka kallas ljudtrycksnivå (Rw) och mäts i decibel. En ljudtrycksnivå av 29 betyder att ljudnivån reduceras med 29 dB. Precis som med alfavärdet så är decibel ett enkelt mätverktyg för att jämföra textil och inställningar utan att vara expert på akustik. Det visar alltså inte ett fast värde.Som vi tidigare nämnt så består ljud av olika frekvenser. De lägre frekvenserna är mycket svårare att blockera än de högre frekvenserna. Detta uttrycks av 1/3 oktavbandsvärden som visas till höger om ljudreduktionstabellen Rw nedan (gul kolumn).

Exempel: Acoustic Baffle har ett ljudreduktionsvärde på 29 dB, men det betyder inte att de kommer reducera alla frekvenser likadant. Vid 250 Hz kommer de att minska ljudnivåerna med 20,2 decibel och vid 4000 Hz kommer de att minska ljudnivåerna med en häpnadsväckande 68,7 dB!

*Vår unika ljudisolerande ”curtain” i listan nedan är tillverkad av flera lager textil.

Vill ni jämföra ljudisolerande mätningar per material?  LADDA NER VÅR AKUSTIKGUIDE SOM E-BOK HÄR

Tillbaka till toppen