Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

Akoestische Leidraad

Akoestiek, Koopgids textiel, Laatste nieuws
Changing the acoustics of a working space using acoustic fabrics

Onze akoestische ingenieurs zijn voortdurend in de weer met het testen van onze stoffen. Om je de ultieme oplossing voor geluidsoptimalisatie te kunnen bieden, begeleiden we je daarom graag door deze akoestische gids.

Geluidsnormen en regelgeving omtrent het maximale geluidsniveau tijdens liveoptredens maken een optimale geluidskwaliteit belangrijker dan ooit. De akoestische eigenschappen van een locatie zelf bepalen het grootste deel van de geluidskwaliteit, maar geluidsabsorberende gordijnen kunnen dit vaak nog verbeteren.  

ShowTex biedt een gamma akoestische stoffen aan die voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van vandaag. Ze zijn speciaal ontworpen om de akoestiek in architecturale omgevingen te verbeteren en zijn vaak terug te vinden in opnamestudio’s, dansvoorstellingen, toneelstukken en repetitieruimtes, of in musea, scholen, auditoria en theaters.

Met deze akoestische gids willen we je graag helpen om de juiste akoestische oplossing te kiezen.

 


 

Wat is het probleem?

De eerste en belangrijkste vraag om te stellen is: welk probleem wil je oplossen. Eén van de meest voorkomende misverstanden omtrent akoestiek is het verschil tussen geluidabsorptie en geluidisolatie.

Ontdek alles wat je moet weten over akoestische oplossingen in onze ultieme gids voor akoestische stoffen.

Terug naar boven

 


 

Is de geluidsbron muziek of spraak?

Elk type geluidsbron vereist een specifieke aanpak vanwege het verschil in frequenties. Spraak heeft niet dezelfde (lage frequentie) energie als elektronisch versterkte muziek. Zelfs twee aparte stemmen zullen een ander akoestisch karakter hebben.

Elk muziekgenre en elke menselijke stem heeft zijn eigen plaats in het geluidspectrum. Daarom zal voor problemen met ruimte-akoestiek een andere aanpak nodig zijn dan bij het isoleren van geluid.

Terug naar boven

 

Welk genre van muziek?

Lage frequenties, die sterk aanwezig zijn bij elektronisch versterkte muziek, zijn veel moeilijker te controleren dan hoge en midden frequenties. Deze laatsten zijn vooral aanwezig bij akoestische sets.

Elektronisch versterkte muziek
Muziek genres zoals hiphop, R&B en elektronische dansmuziek bevatten zeer veel lage tonen. Deze vragen om zeer specifieke geluidsabsorberende oplossingen (bass traps) of geluidsisolatie, speciaal ontworpen om met deze lage tonen om te kunnen gaan.

Akoestisch versterkte muziek
In tegenstelling tot elektronisch versterkte muziek is een korte galmtijd niet nodig bij orkestrale muziek, opera of akoestische jazz. In dit geval zal de galmtijd van de ruimte de muziek natuurlijk versterken, waardoor ze luider klinkt en de luisteraar zal omringen met geluid.

Golflengte = fysieke lengte van een geluidsgolf (in meter) - Frequentie = aantal golflengten per seconde (in Hertz)

Terug naar boven

Wat voor soort stem?

Wanneer je meer privacy wil in een ruimte, zodat gesprekken binnenskamers blijven, is het belangrijk om te weten welke soort van stemmen je gaat isoleren. Net zoals ieder muziekgenre heeft ook elke stem zijn eigen plaats in het geluidsspectrum. Een lage stem (Barry White) zal moeilijker te isoleren zijn dan een hogere stem. Bij het isoleren van een stem met lage frequentie zal je veel drastischer moeten ingrijpen.

Welke functie heeft de ruimte?
Wanneer je de galmtijd wil aanpakken in een ruimte waar spraak de belangrijkste geluidsbron is, ben je niet enkel afhankelijk van het soort stem, maar vooral van de functie van de ruimte. In een vergaderruimte of theaterzaal is er doorgaans een zeer korte galmtijd, terwijl geluiden in een kerk veel langer weerkaatsen.

Een kortere galmtijd zorgt voor een goede spraakverstaanbaarheid, maar mist het bombastische en imponerende effect van een stem die even nagalmt in de ruimte.

Terug naar boven

 


 

Geluidsabsorptiecoëfficiënten

Er bestaat een classificatiesysteem voor geluidsabsorptie. Dit dient vooral om producten onderling te kunnen vergelijken en is geen absolute waarde.

Alfawaarde
De gewogen geluidsabsorptiegraad (αW), ook wel de alfawaarde genoemd, is een getal tussen 0 en 1 dat aanduidt in welke mate het invallend geluid geabsorbeerd zal worden door het materiaal. Een alfawaarde van 0,00 betekent totale reflectie: er wordt geen geluid geabsorbeerd. Een waarde van 1,00 betekent totale absorptie: van het invallend geluid kaatst er niets terug in de ruimte.

Bijvoorbeeld: Velours Bellini heeft een alfawaarde van 0.80. Dat betekent dat 80% van het invallend geluid geabsorbeerd zal worden en slechts 20% terug in de ruimte zal weerkaatsten, met als gevolg dat de kamer minder hard zal nagalmen.

Octaafbanden
De alfawaarde geeft niet altijd voldoende informatie om de juiste stof te kiezen. Daarom staan er in onze database ook enkele octaafbandwaarden. In tegenstelling tot de alfawaarde zijn deze absorptiecoëfficiënten frequentie-afhankelijk en vertellen ze meer over hoe goed een materiaal een bepaalde frequentie zal absorberen.
Rechts van de alfawaarde (gele kolom) vind je de gemiddelde waarde van de volgende octaafbanden: 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz en 4000 Hz. Deze waarden zijn afgerond tot op 0,05.  Indien je met deze octaafbandwaarden nog steeds niet over voldoende info beschikt om een juiste stof te kiezen, neem dan contact op met een ShowTex vestiging voor meer gedetailleerde meetresultaten.

Vormaanduiders
Ondanks het feit dat de alfawaarde (αW) afgeleid is van de gemeten absorptiecoëfficiënten, is het mogelijk dat deze coëfficiënten op één of meerdere frequentiebanden gevoelig hoger liggen dan de alfawaarde doet vermoeden. Dit duiden we aan door de letters L, M of H achter de alfawaarde te noteren, welke telkens verwijzen naar een ander deel van het spectrum.

  • (L) = de waarde op de lage octaafband van 250 Hz ligt gevoelig hoger dan aangegeven door de alfawaarde.
  • (M) = de waarden op de middelste octaafbanden van 500 en 1000 Hz liggen gevoelig hoger dan aangegeven door de alfawaarde.
  • (H) = de waarden op de hogere octaafbanden van 2000 en 4000 Hz liggen gevoelig hoger dan aangegeven door de alfawaarde.

Bijvoorbeeld: de Acoustic Baffle heeft een alfawaarde van 0.75 met twee vormaanduiders achter: M en H. Je zal aan de gemiddelde absorptiecoëfficiënten van 1000 en 4000 Hertz zien dat de baffle 100% van het invallende geluid absorbeert, wat beduidend meer is dan de afgewogen alfawaarde van 75%.

Wanneer je één van deze vormaanduiders ziet staan bij een alfawaarde, houd dan eerder rekening met de gemiddelde octaafbanden dan met de alfawaarde. Onze akoestische experts kunnen je helpen met het correct analyseren en interpreteren van de resultaten.

 

Benieuwd naar de geluidsabsorptiewaarden per stof?   DOWNLOAD HIER HET AKOESTISCHE EBOOK

Terug naar boven

 


 

Geluidsisolatiecoëfficiënten

Er bestaat een classificatiesysteem voor geluidsisolatie. Dit dient vooral om producten onderling te kunnen vergelijken en is geen absolute waarde.

Decibels
De geluidverzwakkingsindex (Rw) wordt uitgedrukt met een verlies in deciBels. Een verzwakkingsindex van 29 betekent dus dat het geluidsniveau met 29 deciBel verzwakt is. Net als bij de alfawaarde dient deze index vooral om verschillende materialen en opstellingen met elkaar te kunnen vergelijken zonder dat je een akoestisch expert moet zijn. Het is geen absolute waarde. Zoals reeds vermeld bestaat geluid uit verschillende frequenties en zijn de lagere frequenties veel moeilijker te isoleren dan de hogere. Dit is duidelijk te zien wanneer je de 1/3 octaafband waarden bekijkt, rechts van de gewogen reductiewaarde Rw (gele kolom).

Bijvoorbeeld: de Acoustic Baffle heeft een geluidverzwakkingsindex van 29 dB, wat niet betekent dat die elke frequency even veel verzwakt. Op de octaafband 250 Hz wordt het geluid met 20.2 decibels verzwakt en op 4000 Hz met een indrukwekkende 68.7 dB!

Wil je de geluidsisolatiewaarden van alle stoffen vergelijken?  DOWNLOAD HIER HET AKOESTISCHE EBOOK

Terug naar boven