Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

Privacybeleid

 

 

 

 

ShowTex Privacybeleid

1. Wie we zijn

1.1 'We/wij' en 'ons/onze' verwijzen naar ShowTex NV, met als vestigingsadres Oude Gentweg 100, 2070 Burcht, België en met ondernemingsnummer BE 0424.473.582. Wij zijn de beheerder van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, zoals beschreven in dit privacybeleid.

1.2. Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom ontwikkelden we dit privacybeleid dat uitlegt hoe we de persoonlijke gegevens die u met ons deelt, verzamelen, openbaar maken, overdragen en gebruiken, en wat uw rechten zijn. Neem even de tijd om dit beleid te lezen.

1.3. Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben rond dit privacybeleid of de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens omgaan, of mocht u een verzoek willen indienen om uw rechten uit te oefenen, zoals uiteengezet in artikel 4, dan kan u contact met ons opnemen:

(a) Per post, via het voornoemde adres, ter attentie van onze Data Protection Officer;

(b) Per e-mail, via marketing [at] showtex.com, ter attentie van onze Data Protection Officer.

1.4. Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 05-04-2018. 

 


 

2. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en verzamelen

2.1. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatiegegevens (zoals naam, id-nummer, locatiegegevens, enzovoort) die bruikbaar zijn om u direct of indirect te identificeren (als een natuurlijke persoon).

2.2. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie, tips en advies, events en/of aanbiedingen. Uw gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan een derde partij. Wij nemen uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een database/ gegevensbestand en gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

(a) U kan een bestaande klant, contact of leverancier van ons zijn. In dit geval gebruiken we uw persoonlijke gegevens om met u te communiceren over (de status van) respectievelijk onze of uw producten en services. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor de doeleinden beschreven in (b).

(b) U bent mogelijk geïnteresseerd in onze producten of services (opt-in). Daarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor direct marketing acties zoals digitale nieuwsbrieven en berichten over ons bedrijf, de producten, services en geplande evenementen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens in dit geval om u te inspireren en informeren en zo uw interesse in ons en onze zakelijke relatie te kunnen bevorderen. De frequentie hiervan blijft beperkt tot maximaal één direct marketing actie per week.

(c) U bent mogelijk geïnteresseerd in het werken voor of met ons. Daarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor direct marketing of om met u te communiceren over mogelijkheden en om offertes te vragen.

(d) U maakte gebruik van het contactformulier op onze website om een specifieke vraag te stellen over onze producten, services of onze website. U kan onze website ook gebruiken om u te abonneren op onze nieuwsbrief of om een geprint exemplaar van onze catalogus aan te vragen. In dit geval gebruiken we uw persoonlijke gegevens om correct op uw aanvraag te kunnen antwoorden en kunnen we uw persoonlijke gegeven gebruiken voor (b) of (c).

(e) We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens om onze website te ondersteunen en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Dit omvat het waarborgen van de beveiliging, beschikbaarheid, prestaties, capaciteit en de conditie van de website.

(f) We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om de rechten die we hebben volgens de geldende wet uit te oefenen of af te dwingen, zoals voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om onze verplichtingen na te komen, zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving.

• De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.

• Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek, of in samenhang met bepaalde transacties.

• Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.

• Door ShowTex voor marketingdoeleinden, als u hiervoor toestemming hebt verleend.

• Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze sites, voor het vereenvoudigen van de navigatie en voor het opstellen van statistieken over het gebruik van websites.

2.3. U kunt zich op elk moment afmelden voor berichten zoals uiteengezet in doelstelling 2.2. (b) of 2.2. (c) (voor direct marketing) middels de procedure die in onze berichtgeving staat vermeld.

2.4. De volgende categorieën voor persoonlijke gegevens kunnen worden onderscheiden:

(a) Contactgegevens (rechtstreeks door u verstrekt): We kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u ontvangen wanneer

• U informatie aanvraagt om de mogelijkheden te bekijken om gebruik te maken van onze services, anders dan via het contactformulier,

• U gebruikmaakt van onze services,

• Wij u om informatie vragen wegens de mogelijkheid om gebruik te maken van uw services of,

• Wij gebruikmaken van uw services.

In dergelijke gevallen ontvangen en verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, taal en andere gegevens waarom we hebben gevraagd. Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de doeleinden die worden uiteengezet in artikel 2.2(a), 2.2(b) en/of 2.2(c). We moeten dergelijke persoonlijke gegevens verwerken om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen, zoals die gelden voor onze potentiële of werkelijke werkrelatie en/of contractuele verbinding.

(b) Contactgegevens (door een derde partij verstrekt): We kunnen uw persoonlijke gegevens ontvangen

• Via een derde partij die we hebben gecontracteerd voor het verkrijgen van uw persoonlijke gegevens of

• Via statistieken/rapporten van Google.

In dergelijke gevallen ontvangen en verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en adres. Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de doeleinden die worden uiteengezet in artikel 2.2.(b) en/of 2.2.(c). Voordat we persoonlijke gegevens die we niet rechtstreeks van u hebben ontvangen, gebruiken (anders dan voor opslag), voorzien wij u zo snel mogelijk van dit privacybeleid en vragen uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

(c) Gegevens in informatieverzoeken: Als u het contactformulier op onze website gebruikt om contact met ons op te nemen, in te schrijven op onze nieuwsbrief of om een catalogus aan te vragen, verzamelen we persoonlijke gegevens: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en alle persoonlijke gegevens die u in het formulier invult. Dit zijn persoonlijke gegevens die rechtstreeks door u aan ons worden verstrekt en die worden gebruikt voor de doeleinden uiteengezet in artikel 2.2.(b), 2.2.(c) en/of 2.2.(d). De rechtsgrondslag voor het verwerken van dergelijke persoonlijke gegevens is uw toestemming.

(d) Visitekaartjes: Als u ons voorziet van een visitekaartje tijdens een evenement of ontmoeting, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en alle andere persoonlijke gegevens die op uw visitekaartje worden vermeld. In dat geval worden uw persoonlijke gegevens verwerkt om u een antwoord te kunnen bieden op uw vraag. Indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming gaf, kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor de doeleinden die worden uiteengezet in artikel 2.2.(b) en/of 2.2.(c). De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is ons rechtmatig belang, namelijk het bevorderen van uw interesse in ons en onze zakelijke relatie door u op de hoogte te houden van relevante informatie over onze services en ons bedrijf.

(e) Gebruiksgegevens: We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen over uw activiteiten op onze website: IP-adres, apparaat-ID en -type, doorverwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van bezoek, paginaweergaven, of informatie over de timing, de frequentie en het patroon van uw gebruik van onze services. Deze informatie kan worden verzameld en gebruikt om ons te helpen nuttige informatie te verschaffen over het gebruik van onze website. Mochten de gebruiksgegevens volledig anoniem zijn (en daarom niet kunnen worden herleid naar u als persoon), dan worden deze niet gezien als persoonlijke gegevens voor het doel van dit privacybeleid. Dit zijn persoonlijke gegevens die we kunnen registreren via het gebruik van uw apparaat en die worden gebruikt voor de doeleinden uiteengezet in artikel 2(e). De rechtsgrondslag voor het verzamelen van dergelijke persoonlijke gegevens is ons rechtmatig belang, namelijk het controleren en verbeteren van onze website en het onthouden van uw voorkeursinstellingen om u een betere gebruikerservaring te bieden. Mocht een cookie worden gebruikt voor het verzamelen van dergelijke persoonlijke gegevens, dan wordt u gevraagd uw toestemming te geven voor het gebruik van een dergelijk cookie.

2.5. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in 2.2.(f), zoals noodzakelijk kan zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ons rechtmatig belang.

2.6. Mocht de rechtsgrondslag voor het verwerken van dergelijke persoonlijke gegevens uw toestemming zijn, dan zult u te allen tijde het recht hebben om uw toestemming in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van gegevensverwerking uitgevoerd vóór het intrekken van uw toestemming. Mocht de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens ons rechtmatig belang zijn, dan heeft u het recht bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, zoals uiteengezet in artikel 4.13 van dit privacybeleid.

 


 

3. Behoud en verwijderen van uw gegevens

3.1. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een specifiek doel. Aangezien het voor ons echter niet mogelijk is van tevoren een dergelijke periode te specificeren, wordt de bewaarperiode als volgt vastgesteld:

(a) Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor de verlening van services aan u of uw services aan ons, zoals uiteengezet in artikel 2.2.(a), worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als nodig is om de services te verlenen.

(b) Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor direct marketing, zoals uiteengezet in artikel 2.2.(b) of 2.2.(c), worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als wij denken dat u voordeel heeft van onze berichten.

(c) Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt via het contactformulier, worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als nodig is om uw aanvraag te beantwoorden.

(d) Gebruiksgegevens worden opgeslagen en bewaard voor zolang dergelijke gegevens nuttig zijn voor de ondersteuning van de website.

3.2. Mocht u uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens en een dergelijk bezwaar gegrond is, dan verwijderen wij uw persoonlijke gegevens uit onze databases. Houd er rekening mee dat we de persoonlijke gegevens bewaren om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren in de toekomst worden nageleefd en alleen om te zorgen dat u geen verdere berichten van ons ontvangt.

3.3. Het voorgaande zal ons er echter niet van weerhouden om informatie en inhoud te bewaren voor wettelijke doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, de uitoefening of verdediging van een wettelijke claim, bewijsdoelstellingen, back-up, administratie en de uitvoering van andere wettelijke rechten en verplichtingen die we mogelijk hebben.

 


 

4. Uw rechten

4.1. In dit artikel worden uw voornaamste rechten volgens de wet op gegevensbescherming vermeld. We hebben geprobeerd deze samen te vatten op een duidelijke en leesbare manier.

4.2. Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van dit privacybeleid. We reageren zonder onnodige vertraging op uw verzoek, maar in elk geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Mocht een verlenging nodig zijn van de termijn voor het reageren op uw verzoek of mochten we geen actie ondernemen op uw verzoek, dan stellen wij u hiervan in kennis.

Het recht op toegang

4.3. U heeft het recht op een bevestiging van ons over of we wel of niet uw persoonlijke gegevens verwerken. Mocht dit het geval zijn, dan heeft u recht op toegang tot dergelijke persoonlijke gegevens, samen met aanvullende informatie die ook wordt vermeld in dit privacy beleid.

4.4. U heeft het recht om van ons een digitale kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben, mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op rectificatie

4.5. Als de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben, onnauwkeurig of onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze informatie te rectificeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

Het recht om gegevens te laten wissen (het recht om vergeten te worden)

4.6. In bepaalde omstandigheden heeft u het recht uw persoonlijke gegevens te wissen zonder onnodige vertraging. Dit zijn de volgende omstandigheden:

(a) De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;

(b) U trekt uw toestemming in en er bestaat geen andere rechtsgrondslag;

(c) De verwerking is voor het doel van direct marketing;

(d) De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of

(e) Het wissen van gegevens is noodzakelijk om de wetgeving van de EU of België na te leven.

4.7. Er gelden bepaalde uitzonderingen op het recht om gegevens te laten wissen. Deze uitzonderingen omvatten die gevallen waarin verwerking noodzakelijk is

(a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en op vrijheid van informatie;

(b) voor het naleven van een wettelijke verplichting; of

(c) voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Het recht op het beperken van gegevensverwerking

4. 8. U heeft het recht de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (dit houdt in dat de persoonlijke gegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), als:

(a) u de nauwkeurigheid van gegevens betwist (en alleen zolang het duurt om de nauwkeurigheid te verifiëren);

(b) de verwerking onrechtmatig is en u beperking verzoekt (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op het wissen van gegevens);

(c) we de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u persoonlijke gegevens vereist voor vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of

(d) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

4.9. Behalve ons recht om uw persoonlijke gegevens op te slaan, kunnen we het nog steeds op andere wijze verwerken, maar alleen:

(a) met uw toestemming;

(b) voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

(c) voor het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of

(d) om redenen van gewichtig algemeen belang.

4.10. We informeren u voordat we de beperking van gegevensverwerking opheffen.

Het recht op gegevensportabiliteit

4.11. Wanneer uw toestemming de rechtsgrondslag is voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens en dergelijke verwerking automatisch wordt uitgevoerd, heeft u het recht uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare indeling. Dit recht geldt echter niet wanneer dit nadelige gevolgen zou hebben voor de rechten en vrijheden van anderen.

4.12. U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks naar een ander bedrijf te laten overdragen, als dit technisch mogelijk is, en/of uw persoonlijke gegevens op een eigen apparaat op te slaan voor verder persoonlijk gebruik.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

4.13. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op grond van uw specifieke situatie, maar alleen in zoverre dat de rechtsgrondslag voor verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

(a) de uitvoering van een taak voor het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;

(b) legitieme belangen die door ons of een derde partij worden nagestreefd.

4.14. Als u een dergelijk bezwaar maakt, houden we op met de verwerking van persoonlijke gegevens tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking is bedoeld voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

4.15. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het doel van direct marketing (inclusief profilering voor het doel van direct marketing). Als u een dergelijk bezwaar maakt, stoppen we met de verwerking van uw gegevens voor dit doel.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

4.16. Als u van mening bent dat de manier waarop wij uw gegevens verwerken inbreuk maakt op de wet op gegevensbescherming, heeft u een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werklocatie of de locatie waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden.

 


 

5. De verstrekking van uw persoonlijke gegevens aan anderen

5.1. Om u te kunnen voorzien van onze services en om een database bij te houden met uw contactgegevens, werken we met externe serviceproviders voor het verwerken en opslaan van uw persoonlijke gegevens. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

• het verzorgen van IT-infrastructuur;

• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

5.2. Als u een klant van ons bent, kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de leveranciers die we hebben gecontracteerd of willen contracteren om onze services aan u te kunnen leveren. Als u een leverancier van ons bent, kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan onze klanten om u voor te stellen als een mogelijke leverancier, of tijdens het leveren van de services.

5.3. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken voor het geval dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. We kunnen ook persoonlijke gegevens openbaar maken om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

5.4. Als zodanig maken we geen persoonlijke gegevens openbaar aan onze social media-partners. We maken echter wel gebruik van social media-plugins om u naar onze social media-kanalen te verwijzen en u de mogelijkheid te bieden onze content te benutten. Deze social media-kanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, Vimeo, YouTube en Pinterest. Wanneer u een item deelt via Twitter, LinkedIn of Google+, een item leuk vindt met gebruikmaking van 'Vind ik leuk' op Facebook, een op onze website ingesloten video bekijkt via Vimeo of YouTube, of klikt op een link naar ons profiel op een social media-kanaal, kan een dergelijke serviceprovider van social media persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op een dergelijk kanaal. In een dergelijk geval fungeert de social media-serviceprovider als beheerder.

5.5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door een dergelijke social media-serviceprovider. Neem even de tijd om het privacybeleid van de voornoemde bedrijven te leren kennen. We hebben ter informatie de relevante links toegevoegd (deze kunnen van tijd worden gewijzigd door de relevante serviceprovider):

(a) Facebook: http://facebook.com/about/privacy;

(b) Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;

(c) LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;

(d) Twitter: http://twitter.com/privacy;

(e) Google+: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/;

(f) Vimeo: https://vimeo.com/privacy;

(g) Youtube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

(h) Pinterest: http://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

 


 

6. Internationale gegevensoverdracht

6.1. Wij zullen ervoor zorgen dat een overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt met passende veiligheidsmaatregelen. Aangezien we gebruikmaken van Google Services, kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen.

6.2. Op het moment van publicatie van dit privacybeleid is Google in het bezit van een Privacy Shield-certificering. Mocht het Privacy Shield om welke reden dan ook ongeldig worden verklaard of Google niet langer voldoen aan de verplichtingen van het Privacy Shield, dan zullen we zorgen dat andere veiligheidsmaatregelen, zoals de modelcontractbepalingen verschaft door de Europese Commissie, worden aangewend om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

6.3. U machtigt ons hierbij om uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte over te dragen.

 


 

7. Cookies

7.1. Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie over ons gebruik van cookies, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

 


 

8. Intern meldkanaal

ShowTex is trots op hoe onze collega's verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een uitnodigende en eerlijke werkomgeving. Onze cultuur zorgt ervoor dat we altijd respectvol zijn tegenover andere teamleden, klanten en iedereen waarmee we samenwerken. Dit helpt ons onze uitstekende reputatie te behouden en juridische problemen te vermijden.

Als onderdeel hiervan bieden we medewerkers en belanghebbenden de mogelijkheid om melding te maken van illegaal gedrag of schadelijke activiteiten die ze op het werk waarnemen. Voor een vertrouwelijke melding hebben we een Klokkenluiders Meldkanaal geïntroduceerd. Concreet kan je een melding doen door het sturen van een e-mail naar etics [at] showtex.com.

Dien je melding in vanaf je computer, tablet of smartphone. Ons gespecialiseerde team zal het oppakken en onderzoeken. Niemand anders hoeft te weten dat je een melding indiende.

Dit betekent dat we illegale activiteiten onmiddellijk kunnen stoppen, voordat ze uit de hand lopen.

We kunnen allemaal samenwerken om wangedrag te stoppen. Dit maakt de werkomgeving beter voor iedereen. De kwesties die je rapporteert kunnen betrekking hebben op:

 • overheidsopdrachten
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering
 • productveiligheid en productconformiteit
 • veiligheid van het vervoer
 • bescherming van het milieu
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
 • volksgezondheid
 • consumentenbescherming
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
 • bestrijding van belastingfraude
 • sociale fraudebestrijding.

Als je vragen hebt over het melden van kwesties, je rechten, hoe het onderzoek werkt of een ander gerelateerd onderwerp, neem dan contact op met de HR-afdeling.

 


 

9. Aanpassingen aan het privacybeleid

9.1. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Aangezien elke wijziging direct op u van invloed is, verzenden we u het privacybeleid opnieuw en vragen we waar nodig uw toestemming.