Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

De Roma Antwerpen

Antwerpen, Belgien
september 2017

Under sommaren 2017 förbättrade vi både ljudanläggningen och akustiken i konsertsalen De Roma i distriktet Borgerhout, i belgiska Antwerpen. Det fanns inget utrymme för kompromisser. Ljudförstärkning och akustik går ju hand i hand, och för bra akustik krävs en bra plan. Därför vände sig De Roma till Amptec och ShowTex för råd.

Amptec tog in en utländsk expert, Eddy B. Brixen. Det var med hans rekommendationer i ryggen som ShowTex skred till verket för att skapa bättre akustik, utifrån mätrapporten och med hänsyn till lokalens unika karaktär. Våra motståndare var fladdereko, oönskade ljudreflektioner och för lång efterklang.

Det viktigaste var att hitta en lösning som inte skulle dölja de romantiska inslagen i salen. Eftersom byggnaden är k‑märkt måste allt arbete ske med största respekt för dess innandöme.

Mot fondväggen på balkongen och den gamla projektionsytan fäste ShowTex återanvända bomullsmattor – ekologiska produkter av tygrester. De ursprungliga väggarna fotograferades i detalj och trycktes digitalt och utan synliga kanter på en duk på 18 × 3 meter, som blev en naturtrogen kopia att klä väggarna med för att behålla lokalens karaktär.

"Den ikoniska utsmyckningen ger tillsammans med en perfekt belysning en osynlig akustisk lösning."

Acoustic Test results De RomaFörst verkade det omöjligt att genomföra en akustisk behandling av taket. Men ShowTex utarbetade en speciallösning för salen, bestående av två gigantiska, uppblåsbara skal i samma form som den befintliga kupolen, av ett särskilt, ytbehandlat ylletyg som monterats på båda sidor om ljusbryggan.

Under konserterna är skalen uppblåsta och fungerar som absorberande membran. Den stora, ihåliga kupolen har alltså blivit en sfärisk kupol som effektivt motverkar fladdereko.

"En konsertsal unik i sitt slag i Belgien."

Se film

Credlist Projekt

Uppdragsgivare: 
De Roma