Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

SKÖTSEL AV PROJEKTIONSDUK

Köpguide Projektionsduk

Den här artikeln ingår i serien Köpguide projektionsduk.

Vänligen följ noggrant dessa råd för att bibehålla er duk i gott skick.

Vid första användning:

Er duk har tillverkats med stor omsorg. Om ni upptäcker några fel på duken vid upppackningen, vänlingen kontakta oss innan ni monterar duken. 
 
Det bästa förvaringssättet är att rulla dukan på en tillräckligt lång tube. För att minska transportkostnaden så fraktas ofta dukar vikta i en box, men försök allt rulla duken om ni har möjlighet. 
 
PVC-dukar blir hårda i låga temperaturer och mjuka i varma. Installation bör alltid ske i en miljö som har en stadig temperatur kring 18 C. 
 
Det är viktig att låta duken acklimatisera sig innan ni viker upp / monterar denna. Om ni ej inväntar duken så kan permanent skada uppstå, ex veck eller sprickor. Dessa kan ha effekt på bildkvalitén. 

 

Framsidan av duken

Om inte annat anges så skall den matta ytan monteras mot publiken. 

 

Förberedelser

Försök alltid att genomföra installation på en ren och jämn yta. Vi rekomenderar att lägga ut en plastduk eller liknande för att skydda duken. Undvik alltid att gå på duken. Se alltid till att ni har tillräckligt med plats innan ni packar upp duken, det finns stor risk att skada den om ni behöver dra den över golvet. 
 
Duken kan rengöras med rent vatten och en skonsam trasa. Svåra fläckar kan, vid kritiska tillfällen, lokalt rengöras med en alkoholblandning. Testa alltid först i ett hörn eller på en provbit! (duken kan i vissa fall lösas upp) Skölj sedan generöst med vatten. 
 
Duken skall alltid vara väl inpackar vid transport. Luta ej på fligtcase / box. 

 

Använda lim på duken

De flesta dukarna är tillverkade av PVC. Det är en termoplast som har ett hårt basmaterial. För att göra duken flexibel så adderar man en typ av uppmjukande medel. Detta är viktigt att veta om man önskar limma något på duken, då en del medel kan reagera mot varandra. Även om det verkar fungera vid en första överblick så kan saker förändras inom 48 timmar. Testa alltid detta i förhand, lycka till!