Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

Från smart design till högeffektiv återvinning

GO GREEN
From smart design to high quality recycling

Vi på ShowTex är övertygade om att en hälsosam miljö är av yppersta vikt både för vårt globala samhälle, människorna, ekonomin och företagen. Som ledande leverantör av flamskyddad textil, ridåbanor och rörelsestyrningssystem till teater-, nöjes- och eventbranscherna, främjar ShowTex hållbarhet och miljömedvetenhet – både i vår egen verksamhet och inom branschen i stort.

Vi strävar hela tiden efter att minska vår resursförbrukning och använda dessa resurser på ett effektivare sätt, och när så är möjligt tar vi hänsyn till olika miljöaspekter vid inköp och transport av gods och tjänster. Vi tar också vederbörlig hänsyn till miljöfrågor och energiprestanda vid förvärv, konstruktion, renovering, placering och användande av byggnader. Flytten av ShowTex huvudkontor från den gamla byggnaden mitt i Antwerpen till transportföretaget TTC:s tidigare lokaler i Burcht, var ett perfekt tillfälle för oss att titta närmare på ett antal miljöfrågor och ta oss an vår dagliga verksamhet på ett annat sätt.

 


 

Den stora flytten

I januari 2014 sa ShowTex farväl till sina gamla, charmiga lokaler i hjärtat av Antwerpen och slog upp portarna till sitt nya kontors- och produktionskomplex i Burcht. Byggnaden genomgick en totalrenovering och anpassades efter företagets behov och nödvändiga tillväxtmöjligheter. Alla nödvändiga miljöåtgärder vidtogs, och byggnaden uppfyller nu alla moderna krav.

För att spara energi, har alla englasfönster ersatts med energieffektiva rutor och hela taket renoverades, isolerades och försågs med nya takfönster. Alla lysrör byttes ut mot LED-armaturer, och all belysning på lagret, i korridorer och i verkstaden är nu rörelseaktiverad.

Hållbarhet hade högsta prioritet när gården och parkeringen moderniserades. Arbetet resulterade i en hela 1.000 m2 stor grönyta som på ett harmoniskt sätt får vår anläggning att smälta in i det omgivande bostadsområdet. Genom att välja betongplattor, har vi sett till att regnvattnet kan leta sig ned i marken. Detta minskar risken för att avloppsbrunnarna överfylls eftersom regnvattnet inte leds ned i avloppssystemet.

 

Gå längst upp

 


 

F&U och vår smarta design

Under inköps- och utvecklingsfaserna för våra produkter, strävar vi alltid efter att hitta de mest miljövänliga lösningarna.

Ekodesign, eller hållbar utveckling, intar här en central plats. Det innebär att ShowTex inte bara beaktar sina produkters funktionalitet, ergonomi och säkerhet, utan också deras övergripande miljöaspekter.

Ju enklare det är att ta isär en ihopmonterad produkt, desto mindre blir resursförbrukningen och desto effektivare kan alla de ingående komponenterna återanvändas.

När så är möjligt använder vi därför skruvar istället för bindemedel och försöker också undvika att tillverka delar som måste pressas eller smältas ihop.

 

Gå längst upp

 


 

”Gröna” produkter i många olika färger

ShowTex erbjuder en lång rad ”gröna” produkter, däribland hållbara teaterridåer, scentyger för scenkonstgebitet, backdrops för festivaler och budgetvänliga mässtyger för gröna möten, evenemang och mässor.

Leta efter etiketten ”ECO by ShowTex” för att se alla våra miljöprodukter.

 

Gå längst upp

 


 

Principerna för återanvändning och återvinning

ShowTex är starka anhängare av effektiva återvinningsmöjligheter som gör det möjligt att tillverka kvalitetsmässigt likartade originalprodukter av avfallet.

Tack vare bättre logistik vid den nya anläggningen, har ShowTex kunnat utöka sin egen återvinningscentral – här finns nu ett 20-tal olika containrar.

ShowTex återvinner stål, aluminium och andra metaller, vi samlar in farligt avfall och PVC, vi separerar råträ från blandträ, kartong från papper och vit bomull från färgad bomull och ull. Dessutom avyttrar vi datorer och bläckpatroner, batterier, glas, restavfall, organiskt avfall och PMCC på därför avsett sätt.

 

Gå längst upp

 


 

Företagets sociala ansvar

ShowTex är starkt engagerat i att utbilda och sporra sina medarbetare till att vara miljömässigt ansvarsfulla medborgare, och vår miljöpolicy omfattar alla aspekter av företagets agerande.

ShowTex strävar hela tiden efter att förbättra sitt miljöarbete och att implementera bästa praxis i företagets processer.

En speciellt utsedd arbetsgrupp övervakar med jämna mellanrum företagets miljöpåverkan. På detta sätt fortsätter vi att granska och förbättra vårt arbete för att ständigt kunna bli en allt grönare partner i branschen.

 

Gå längst upp