Skip to main content
Acoustic Divider

Acoustic Divider

Denna fristående och flyttbara ljudskärm är en utveckling av akustikpanelen.

Den består av olika skräddarsydda paneler som monteras ihop och förses med hjul.

Sådana här modulära, flyttbara ljudskärmar är perfekta att använda i inspelningsstudior, replokaler och kontorslandskap. Rulla bara in dem i lokalen om du vill förkorta efterklangstiden eller avskärma bullerkällor.