Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

(un)curtain office

Ljubljana, Slovenien
oktober 2015

Genom att använda ett system av ”Wool Serge Panne”-draperier från ShowTex, förvandlade arkitektkontoret Dekleva Gregorič interiören i en 1930-tals-byggnad i den slovenska huvudstaden till en mycket följsam arbetsyta som kan delas upp och anpassas efter många olika behov.

[Frame] Dagens företag är dynamiska, impulsiva och i ständig förändring. Därför måste kontorsytorna vara så flexibla att de smidigt kan anpassas efter olika upplägg, varierande storlek på arbetsgrupperna och efter deras arbetsuppgifter samtidigt som utrymmena ska tillgodose kraven på personlig komfort och kunna möta den teknologiska utvecklingen.

”(un)curtain office” är en kontorsyta som inte har någon förutbestämd fast uppdelning i mindre enheter. Här har arkitekterna istället använt ett system av Wool Serge Colour-draperier för att skilja av de olika kontorsenheterna efter behov – ett system som erbjuder oändligt många möjligheter, både när det gäller funktionalitet och look.  På bara ett par sekunder kan mötesrummet, med ett stort konferensbord, förvandlas till ett matrum, komplett med kök och med ett litet bibliotek. Dessutom kan de enskilda kontoren längs mittkorridoren enkelt smältas samman till ett öppet landskap som passar för arbete i grupp, sammankomster eller t.o.m. en pop-up-butik.

Wool Serge Colour från ShowTex är ett dubbelsidigt ruggat tyg tillverkat i regenererad ull som har goda akustiska egenskaper. Ljuddämpande draperier av yllesars har en vikt och ett vävmönster som gör dem idealiska för att kunna optimera både rummets visuella och akustiska egenskaper.

Credlist Projekt

Uppdragsgivare: 
Interiering