Skip to main content

ShowTex

Amazing Stage Fabrics in Motion

Daarkom

Belgien
september 2011

Daarkom, det flamländsk-marockanska kulturcentret, är en multikulturell mötesplats. Den välkände inredningsarkitekten Karim Osmani gav ShowTex i uppdrag att ta fram och installera en hel uppsättning dekortyger. För förvandlingen av den berömda byggnaden ”La Gaîté” användes traditionella marockanska inslag kombinerade med västerländsk avantgarde.

ShowTex levererade halvtransparent, glest vävd Cyclo 75-muslin för den imponerande trappan och de prestigefyllda mötesrummen.

Dessutom specialtillverkade ShowTex röd scentextil och akustisk Wool Serge Panne i svart för den eleganta teatern och konsertsalen. Ovanför scenen installerade ShowTex en metallkonstruktion där infrastrukturen för ljud och ljus kan monteras och anpassas för den aktuella föreställningen.

Credlist Projekt

Designer: 
Karim Osmani