Skip to main content

Twin Projektionsdukar

En urval av bakbelysta dukar som också kan användas för frontprojektion, samt till och med för projektion från två sidor simultant. Dessa kallas dual eller twin screens.