Skip to main content

Produktspecifikationer

Industrirengöringsmedel. Spädes med vatten, med proportionerna 1/10 till 1/40.

Löser upp limrester.

Flamskyddad vätska för att impregnera tyger, papper, kartong, gräs eller halmmattor.